Proline 520 FILLER – podkład akrylowy 0,96l+utwardzacz Szary

55,00 

Kategorie: ,

Opis

Podkład wypełniający dwukomponentowy na bazie żywic hydroksy-akrylowych. Posiada doskonałe właściwości wypełniające i doskonałą przyczepność do podłoży szpachlowanych. Zalecany jest do stosowania pod lakiery nawierzchniowe jedno- i dwukomponentowe akrylowe, syntetyczne oraz wodorozcieńczalne. Podkład ten jest doskonałym produktem wypełniającym powierzchnie karoserii pojazdów w przemyśle motoryzacyjnym, konstrukcje stalowe zabezpieczone gruntami antykorozyjnymi, powierzchnie stalowe i poliestrowo-szklane szpachlowane masami poliestrowymi oraz twarde tworzywa sztuczne stosowane w motoryzacji.

Kolor: SZARY

Właściwości

Wysoka siła wypełniania

Doskonała przyczepność do podłoża

Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej na sucho i na mokro

Kolor: szary/czarny/biały

Gęstość: szary: 1,56-1,58 kg/l; czarny: 1,48-1,50 kg/l; biały: 1,57-1,59 kg/l

Wydajność: 5,5 m2/l

VOC: >540 g/l mieszanki

Utwardzacz: gęstość 1,00 kg/l, kolor bezbarwny / lekko żółty

Produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l

Przygotowanie podłoża, stosowanie produktu

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Podkład dokładnie wymieszać z utwardzaczem w proporcji 5:1 objętościowo, w razie potrzeby można zastosować rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych (20-25%). Aplikacja pistoletem natryskowym dysza 1,6-1,8 mm. Zalecana ilość warstw: 2-3, między warstwami odczekać 8-10 min w 20oC – czas na odparowanie rozcieńczalnika. Czas schnięcia przy aplikacji maksymalnie 3 warstw: 30-50 min

w 60oC lub 5-12 godzin w 20oC (w zależności od zastosowanego utwardzacza). Obróbka materiałami ściernymi na sucho P320 – P400 lub na mokro P800 – P1200.

Aplikacja

Proporcje mieszania:

Podkład 100

Utwardzacz 20

Rozcieńczalnik 20-25

Lepkość natrysku: 25-30 sek. w 20°C, kubek Forda 4 mm

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20°C

Pistolet natryskowy – dysza: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku – zgodnie z zaleceniami producenta pistoletu.

Liczba warstw: 2-3

Grubość warstwy: 60-80 μ

Grubość powłoki: 120-240 μ

Odparowanie:

8-10 min w 20°C

Schnięcie:

6-8 godz. w 20°C

30-35 min w 60°C

Schnięcie IR:

Fala krótka i średnia: 7-15 min

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym,dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Stabilność magazynowa podkładu: 12 miesięcy od daty produkcji.

Stabilność magazynowa utwardzacza: 12 miesięcy od daty produkcji.

Informacje dodatkowe

Waga 1,5 kg